Bureau Stadsnatuur (bSR) is een kleine, professionele organisatie, opgericht in 1997, met veel expertise op het gebied van natuur in de stedelijke omgeving. bSR is onderdeel van en gevestigd in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. De afgelopen jaren heeft bSR ruime ervaring opgedaan op het gebied ecologisch onderzoek door middel van inventarisaties, meetnetten en vrijwilligersprojecten voor flora en fauna in het stedelijk gebied. Hierdoor is een schat aan kennis opgebouwd over de flora en fauna van de stad Rotterdam in het algemeen en het Rotterdamse havengebied in het bijzonder. Daarmee heeft bSR zich gevestigd als hét kenniscentrum op het gebied van flora en fauna in Rotterdam.

meer over de organisatie

Wie we zijn

Bureau Stadsnatuur is het kennis- en adviesplatform ecologie van Natuurhistorisch Museum Rotterdam.

Bureau Stadsnatuur (bSR) is een kleine, professionele organisatie, opgericht in 1997, met veel expertise op het gebied van natuur in de stedelijke omgeving.. De afgelopen jaren heeft bSR ruime ervaring opgedaan op het gebied van ecologisch onderzoek. Door middel van inventarisaties, meetnetten en vrijwilligersprojecten voor flora en fauna, met name in het stedelijk gebied, is een schat aan kennis opgebouwd over de flora en fauna van de Randstad in het algemeen en Rotterdam, inclusief het havengebied, in het bijzonder. Daarmee heeft Bureau Stadsnatuur zich gevestigd als hét kenniscentrum op het gebied van urbane ecologie.

Bureau Stadsnatuur voert vele werkzaamheden uit, variërend van het ontwikkelen en uitvoeren van ecologische meetnetten tot het schrijven van beleidsvisies en het ondersteunen van natuur- en milieueducatie. Een groot deel van het werk bestaat uit consultancy voor ruimtelijke ontwikkelingen in relatie tot de natuurwetgeving, en het opstellen van beheerplannen. Daarnaast voorziet bSR geregeld in duiding van bijzondere en alledaagse natuurverschijnselen in zowel de lokale als landelijke media.

Het bureau bestaat uit acht ecologen die gespecialiseerd zijn in de relatie tussen mens en natuur.