Onderzoek en advies
 zijn de kerntaken van Bureau Stadsnatuur. Hierbij ligt de nadruk op het stedelijk gebied, de stadsranden en industriële omgevingen. Klik hieronder voor meer informatie over onze werkzaamheden:

Natuurwetgeving

  • Quick scan
  • Soortengericht onderzoek
  • Ontheffingsaanvraag
  • Ecologische begeleiding
  • Werken met een gedragscode

Monitoring & inventarisatie biodiversiteit

Ecologisch beleid en beheer

Natuurinclusief ontwerpen

Inhuur en detachering