Ons team

Acht gedreven ecologen vormen het team van Bureau Stadsnatuur. Door het rijke palet aan expertises en achtergronden is het team divers en breed geörienteerd. Zo weet men niet alleen veel van planten en dieren, maar ook van wettelijke vraagstukken, beleidsvorming, natuureducatie, natuurinclusief ontwerp en ruimtelijke ontwikkeling in de stedelijke omgeving.

ing. Niels de Zwarte
Hoofd Bureau Stadsnatuur
010 266 04 70
dezwarte@bureaustadsnatuur.nl

Naast ecoloog is Niels ook hoofd Bureau Stadsnatuur en adjunct-directeur van Het Natuurhistorisch. Daarmee heeft hij ruime ervaring met management van mensen en (complexe) projecten. Niels zoekt graag naar de mogelijkheden binnen de beperkingen, ten gunste van biodiversiteit in urbaan gebied.

Toon meer
Remko Andeweg
Ecoloog - Flora, beheer, invasieve exoten
010 266 04 74
andeweg@bureaustadsnatuur.nl

Remko is als botanicus gespecialiseerd in de flora van het stedelijk-industriële milieu, vegetatiebeheer en de omgang met invasieve exotische planten. Hij past zijn kennis graag toe binnen het hele proces van ontwerp, beheer en uitvoering.

Toon meer
André de Baerdemaeker
Ecoloog - Vogels, vleermuizen en publiek
010 266 04 75
debaerdemaeker@bureaustadsnatuur.nl

Als vraagbaak stadsecologie is André vaak actief het gezicht van Bureau Stadsnatuur in de media. Zijn educatieve achtergrond maakt dat hij zorgt voor heldere en begrijpelijke communicatie. Daarnaast is hij bedreven in strategische oplossingen en creatieve invalshoeken bij complexe ecologische vraagstukken en projecten. Hij geeft leiding aan grote natuuronderzoeken in wijken en monitoringsprojecten in gemeenten. Al staat hij het liefst buiten met een verrekijker in de hand.

Toon meer
ir. Garry Bakker
Ecoloog - Vogels, amfibieën, vleermuizen
010 266 04 73
bakker@bureaustadsnatuur.nl

Garry is gespecialiseerd in het inventariseren van vogels, vleermuizen, muizen en marterachtigen, vissen, amfibieën, reptielen en libellen. Hij heeft jarenlange ervaring met het uitvoeren van quick scans, het opstellen van mitigatie- en compensatieplannen, het aanvragen van ontheffingen en ecologische begeleiding op papier én in het veld. Daarnaast geeft hij advies in het kader van inrichting en beheer van terreinen en verzorgt hij graag de inhoudelijke en tekstuele controle van rapportages.

Toon meer
ir. Evelien van Doorn
Ecoloog
010 266 04 76
vandoorn@bureaustadsnatuur.nl

Bij Evelien kun je terecht voor onderzoek naar beschermde soorten. Evelien is een allround ecologisch onderzoeker en begeleid projecten van quick scan tot ecologische begeleiding. Ze is ook gespecialiseerd in vraagstukken met betrekking tot de Natura 2000-gebieden en het NNN.

Toon meer
Sander Elzerman MSc
Ecoloog - Vogels, vleermuizen en natuurinclusief
010 266 04 77
elzerman@bureaustadsnatuur.nl

De basis van Sanders expertise ligt bij de vogels, maar de kennis strekt zich uit over een breed soortenpalet. Sander is dus breed inzetbaar voor inventarisaties en onderzoeken. Ook zet hij zijn kennis graag in bij het natuurinclusief maken van gebouwen en woonwijken. Wilt u randvoorwaarden voor biodiversiteit of het groenbeleid in het omgevingsplan opnemen? Dan kan Sander u daarbij helpen.

Toon meer
Wouter Moerland MSc
Ecoloog - insecten, beleid, natuurinclusieve stad, monitoring
010 266 04 72
moerland@bureaustadsnatuur.nl

Wouter kan adviseren voor een natuurinclusieve stad, variërend van onderwerpen als ontwerp en beheer van de buitenruimte, tot aan groene en klimaatadaptieve stedenbouw. Hij heeft ervaring met natuurmeetnetten, als graadmeter voor gemeentelijk natuurbeleid. Soortenkennis is breed ontwikkeld met een voorliefde voor insecten.

Toon meer
ing. Mayke de Vos
Ecoloog
010 436 42 22
devos@bureaustadsnatuur.nl

Mayke is een ecoloog met een passie voor zoogdieren, met name de marterachtigen. Met ervaring op het gebied van inventariseren van vleermuizen en marterachtigen is zij inzetbaar voor een breed scala aan inventarisaties. Tevens kunt u bij haar terecht voor het uitvoeren van quick scan tot ecologische begeleiding.

Toon meer
Sohni Harhangi
Medewerker administratie
010 266 04 70
harhangi@bureaustadsnatuur.nl

Sohni verzorgt de facturering van Bureau Stadsnatuur. Bij onduidelijkheden of verzoek tot aanpassing van een factuur kan Sohni worden benaderd.

Toon meer