Ruimtelijke ontwikkeling in een compacte stad vraagt om creatieve oplossingen om leefbaarheid en duurzaamheid te kunnen garanderen. Steeds meer vastgoedontwikkelaars, bouwbedrijven en gemeenten omarmen het integreren van ecologische principes in hun ontwerp, visie of uitvraag.

Vaak is de weg naar het inpassen van groen in een ontwerp snel gevonden, maar is al het groen ook echt van ecologische waarde? Hoe zorgen we ervoor dat nestkasten voor vogels of vleermuizen gebruikt kunnen worden? Dit zijn vragen waar een creatieve ecoloog in het ontwerpproces meerwaarde levert. De ecologen van Bureau Stadsnatuur zijn bekend met de kansen en (on)mogelijkheden van slim natuurlijk ontwerp in de stad.

BREEAM

Bij het verduurzamen van vastgoed en het verkrijgen van een BREEAM-certificaat is ecologie een belangrijk thema. De voorgestelde maatregelen worden altijd afgestemd op de ambitie, context en mogelijkheden van het integreren van ecologische principes in het ontwerp van een vastgoedobject. De BREEAM-ecoloog is van ontwerp tot realisatie betrokken.

 

 

Groene daken

Op basis van eigen onderzoek naar de waarde van groene daken voor biodiversiteit kunnen we gericht adviseren over de rol van een groendak in een bouwproject.

Netwerk

Ons netwerk van architecten, landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen met gevoel voor een natuurinclusieve aanpak spreken we graag aan. Zo kunnen we maatwerk leveren met gevoel voor het ontwerp- en ontwikkelproces.

Ecologische inspiratie en visie

Met referenties, inspiratie en creatieve ideeën kan de inzet van Bureau Stadsnatuur een ontwerp verrijken. In veel tenders wordt gevraagd om een gedegen plan op het gebied van ecologie en natuurinclusief bouwen, als onderdeel van duurzaamheid. Steeds meer gemeenten vragen een initiatiefnemer om te voldoen aan een puntensysteem natuurinclusief bouwen. Bureau Stadsnatuur helpt bij de visievorming, koppelt de wensen en ideeën van ontwikkelaar, ontwerpers en uitvragende partij aan elkaar en schrijft waar nodig een tekst voor in een tenderboek of vergunningsaanvraag.