Ecologie kan een complexe factor zijn binnen een organisatie. Of het nu gaat om vorming van beleid en visie binnen een gemeente of provincie of het beheersen van risico’s omtrent de Wet natuurbescherming; een in-house ecoloog kan de sleutel zijn tot het gericht inwinnen en toepassen van ecologisch onderzoek. Onze ruime ervaring met ecologische advisering voor een breed scala aan opdrachtgevers maakt dat we goede kennis hebben van de mogelijkheden en knelpunten rondom ecologie voor zowel vastgoedpartijen, ontwikkelaars en overheden. Zo levert Bureau Stadsnatuur al jaren de stadsecoloog voor de gemeente Leiden.

Meer weten over wat een ecoloog van Bureau Stadsnatuur in je organisatie of bedrijf kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op.