is een kennisinstituut dat werkt aan de natuurinclusieve stad. Het is een kleine professionele organisatie met veel kennis van wilde planten en dieren in de gehele Randstad, met de nadruk op Rotterdam en het havengebied. Juist daar liggen veel uitdagingen voor mens en natuur. Stadsecologie is een betrekkelijk nieuwe tak van wetenschap die de laatste twintig jaar fors is gegroeid. Bureau Stadsnatuur heeft die ontwikkeling van nabij meegemaakt en er in belangrijke mate aan bijgedragen.

Bureau Stadsnatuur is onderdeel van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam.