Waar staan wij voor

Onze missie: biodiversiteit in de stad (helpen) te behouden en vergroten.

Bureau Stadsnatuur is al 25 jaar als ecologisch advies- en onderzoeksbureau onderdeel van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Vanuit deze unieke sociaal-maatschappelijke positie binnen een non-profit-instelling werken wij aan leefbare, groene steden met ruimte voor natuurlijke processen. Bureau Stadsnatuur is de ogen in het veld: onze ecologen inventariseren door weer en wind de stadsnatuur en produceren op basis daarvan goede, leesbare rapportages waarmee de opdrachtgever direct verder kan.

Onze visie: Wij zoeken naar kansen voor biodiversiteit, terwijl we snappen dat met de bouwopgave en het beheer van de openbare ruimte diverse belangen gemoeid zijn en waarbij geld, tijd en ruimte beperkt zijn. We zijn ons als stadsecologen bewust van het spanningsveld dat hierbij komt kijken. Onze aanpak is erop gericht de hoogst haalbare mate van biodiversiteit op een pragmatische en creatieve manier te verenigen met de andere belangen van de stad.

Ons werkgebied ligt hoofdzakelijk in de Randstad, zodat we goede gebiedskennis hebben, een goed lokaal netwerk en onze reiskilometers beperken vanuit het oogpunt van duurzaamheid.