bSR in de media

De ecologen van Bureau Stadsnatuur treden geregeld op in de media om tekst en uitleg te geven over bijzondere en alledaagse natuurverschijnselen. Het team kent diverse expertises waardoor voor bijna ieder onderwerp wel een deskundige voorhanden is. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om duiding bij nieuwsberichten of om toelichting bij een bijzondere waarneming. Daarnaast vraagt Bureau Stadsnatuur soms aandacht voor misstanden, bijzondere natuurontwikkelingen, of deelname van het publiek aan interessante onderzoeksprojecten.

Voor de pers

Persverzoeken kunnen gericht worden aan André de Baerdemaeker:

debaerdemaeker@bureaustadsnatuur.nl, 06 5555 0221