Home // Publicaties // Publicaties

Straatgras

Bureau Stadsnatuur brengt sinds 2000 regelmatig een nieuwsbrief uit met daarin gevarieerde onderwerpen, waaronder resultaten van onderzoek, bijzondere waarnemingen, uitgevoerde projecten en uiteraard de flora en fauna van Rotterdam. Sinds 2009 is deze nieuwsbrief onderdeel geworden van het tijdschrift Straatgras. Dit is een uitgave van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. De inhoud bestaat uit actueel museumnieuws, achtergronden bij tentoonstellingen, reisverslagen, aanwinstenverslagen en andere natuur(historische) bijdragen. Straatgras is een kwartaaluitgave.
Via het menu rechts op deze pagina komt u bij de inhoud van Straatgras.

Rapporten en notities

bSR publiceert de resultaten van de onderzoeken in diverse rapportages en notities. In de afgelopen jaren zijn er tal van rapporten verschenen over een scala van onderwerpen, waaronder monitoringen en in het kader van (stads)natuurmeetnetten en vleermuizenonderzoeken op diverse locaties. Ook zijn verschillende rapportages bij ontheffingsaanvragen voor de Flora- en faunawetontheffingen verzorgd. De notities die verschenen zijn vooral verslagleggingen van de wat kortere projecten als (verkennende) onderzoeken in het kader van de Flora- en faunawet (de zogenaamde quick scans) en diverse adviezen. 

Stadsecologische reeks

De Stadsecologische Reeks (SER) wordt uitgegeven door het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Deze serie heeft de natuur in stedelijke en industriĆ«le omgeving als onderwerp en richt zich op een breed publiek.