Home // Werkvelden // Werkvelden

Werkvelden

bSR is inzetbaar in het brede spectrum van aan ecologie en natuur gerelateerde onderwerpen. In het menu rechts kunt u uit deze onderwerpen een keuze maken.
Onze voornaamste werkvelden zijn de volgende:

- Inventarisatie en monitoring
- Quick scan
- Advisering m.b.t. natuurwetgeving (Wet Natuurbescherming)
- Ecologische begeleiding van projecten
- Verzorgen van vergunnings- of ontheffingsaanvraag
- Advisering over ecologie bij inrichting & beheer
- Databeheer
- Excursies, presentaties en voorlichting