Home // Werkvelden // Ecologisch onderzoek // Inventarisaties

Inventarisatie

Inventarisaties van flora en fauna staan aan de basis van een groot aantal aan natuur en ecologie gerelateerde onderwerpen. Afhankelijk van de vraagstelling en het gebruik van de data wordt de methodiek bepaald. Voor veel soortgroepen heeft bSR zelf goede kennis in huis. De meeste inventarisaties worden dan ook door bSR zelf uitgevoerd. Bij sommige situaties of bepaalde specialistische onderwerpen wordt ook samengewerkt met andere partijen zoals EIS. Kijk onder 'soortgroepen' voor de verschillende onderzoeksmethodieken die wij toepassen.

Voor inventarisaties van de volgende soortgroepen kunt u bij bSR terecht:

flora vleermuizen libellen
kranswieren grondgebonden zoogdieren dagvlinders
vissen vogels nachtvlinders
reptielen & amfibieën bodemfauna sprinkhanen
land- en zoetwaterslakken