Home // Werkvelden // Databeheer

Databeheer

bSR heeft ruime ervaring met opslag en beheer van grote hoeveelheden natuurdata. Hiertoe wordt WrnPro gebruikt, een webapplicatie die bSR samen met enkele andere ecologische adviesbureaus heeft laten ontwikkelen. Op korte termijn zal het ook mogelijk zijn de waarnemingen direct op te nemen in de NDFF, de landelijke databank flora & fauna. Momenteel bevat de database van bSR meer dan 500.000 waarnemingen van flora en fauna binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam. 

Met behulp van WrnPro en GIS-software kan bSR gegevens van flora en fauna beheren en op een inzichtelijke manier toegankelijk maken. Deze manier van gegevensbeheer kan bijvoorbeeld gemeenten veel werk uit handen nemen, zodat bijvoorbeeld snel zichtbaar kan worden gemaakt of er op een locatie waar onderhouds- of beheerwerkzaamheden gepland zijn beschermde soorten aanwezig zijn.  

Voor informatie over databeheer kunt u contact opnemen met bSR.

Weergave van waarnemingen in ArcGis.
Weergave van waarnemingen in ArcGis.