Home // Werkvelden // Communicatie

Communicatie

Voorlichting en communicatie kunnen onmisbaar zijn bij projecten wanneer belangen van bijvoorbeeld omwonenden in het geding zijn. Te denken valt aan grote ingrepen in de omgeving als sloop, bouwwerkzaamheden en baggerwerkzaamheden. Het is dan niet alleen zaak te zorgen dat de veiligheid van passanten is gewaarborgd, maar ook het verstrekken van informatie over bijvoorbeeld visstand, omgang met natuurwaarden en bescherming van soorten kan veel onrust wegnemen.

Bij natuurvriendelijke inrichting en beheer wordt steeds vaker gebruik gemaakt van informatiepanelen. Hierop wordt tekst en uitleg gegeven en het gebruik van fotomateriaal kan een positieve beeldvorming versterken. Rommelige randen, ruige bermen en grillige poelen blijken dan plots een bron te zijn van fraai bloeiende kruiden, een verscheidenheid aan vlinders, libellen en andere dieren.

bSR beschikt over een ruim assortiment aan voorlichtings- en beeldmateriaal en professionele hulpmiddelen voor layout en vormgeving. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden die wij uw organisatie te bieden hebben.