Home // Waarnemingen // Uitleg

Ga naar www.bsr.waarneming.nl. Indien u geregistreerd bent bij waarneming.nl kunt u inloggen, wanneer u niet geregistreerd bent kunt u waarnemingen doorgeven als u een geldig e-mailadres opgeeft. Kies voor 'invoeren'. Vervolgens kiest u voor 'losse waarneming'. Hierna verschijnt het invoerscherm (figuur 2). De velden waar een uitroepteken voor staat dient u in te vullen, de overige velden kunt u invullen om aanvullende informatie te geven.

Figuur 1: hoofdscherm
Figuur 2: invoerscherm