Home // Publicaties // Stadsecologische Reeks

De Stadsecologische Reeks (SER) wordt uitgegeven door het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Deze serie heeft de natuur in stedelijke en industriële omgeving als onderwerp en richt zich op een breed publiek.

SER 1: Muurplanten in Rotterdam

Remko Andeweg

Muurplanten zijn nauw verbonden met de stedelijke omgeving. Hun voorkomen wordt echter vaak geassocieerd met oude historische binnensteden en niet met een moderne havenstad als Rotterdam. Dit boekje laat aan de hand van in 1991 en 1992 uitgevoerde inventarisaties zien dat Rotterdam wel degelijk een rijke muurvegetatie bezit. Na een inleiding over de achtergronden en de waarden van muurvegetaties wordt uitgebreid ingegaan op de Rotterdamse soorten en hun groeiplaatsen. Van alle soorten zijn verspreidingskaartjes opgenomen die de situatie rond 1992 weergeven. Daaraan is onder andere te zien hoe, ondanks een positieve ontwikkeling van de Rotterdamse muurvegetatie sindsdien, nog altijd geschikte groeiplaatsen in hoog tempo verdwijnen.

SER 2: Het Rijndam Terrein te Rotterdam

Jelle W.F. Reumer & Barbara E. van Muijen

De locatie van de nieuwe aanbouw van het Revalidatiecentrum Rijndam in hartje Rotterdam heeft ruim een jaar lang braak gelegen en daarmee dienst gedaan als toevluchtsoord en pioniersparadijs voor een breed scala aan flora en fauna. In dit boek wordt de geschiedenis en het huidige gebruik van het Rijndam Terrein uitvoerig beschreven. Daarnaast wordt verslag gedaan van de inventarisaties die door diverse onderzoekers zijn uitgevoerd op deze stadsbraak.
Het belang van tijdelijke natuur in de stedelijke omgeving voor flora en fauna blijkt uit de biodiversiteit die door de onderzoekers is aangetroffen.

SER 3: Stadsecologie

Jelle W.F. Reumer

Het boek STADSECOLOGIE is een eerste poging om voor het Nederlandse taalgebied een omvattend overzicht te geven over het vakgebied van de stadsecologie, een in Nederland betrekkelijk nieuw wetenschapsgebied met duidelijke maatschappelijke componenten. De natuur in de stedelijke omgeving is immers dichterbij de meeste mensen dan welke andere vorm van natuur ook. Toch weet men vaak meer over de natuur in tropische regenwouden of koraalriffen dan van de natuur in de achtertuin of het stadspark. Door onderzoek te richten op de stedelijke omgeving krijgen we niet alleen meer inzicht in onze directe woonomgeving, maar ook kennis over ecologische processen in het algemeen. STADSECOLOGIE is geschreven voor een breed publiek en kan ook dienen als informatiebron voor het voortgezet onderwijs.

SER 4: Vreemde planten in Rotterdam

Remko Andeweg & Piet Florusse

Dit boek gaat over de vreemde planten van Rotterdam. Niet de planten met een ongewoon uiterlijk of met een rare levenswijze, maar planten die oorspronkelijk niet tot de Nederlandse flora behoren en ‘van nature’ ook niet in Rotterdam voorkomen. Ze zijn door de mens, met opzet of per ongeluk (als verstekeling) in de vorm van zaad, vrucht, bol, knol of hele plant aangevoerd uit vreemde landen. Juist Rotterdam, als havenstad
en internationaal knooppunt van transportroutes, kent vele soorten vreemde planten die in veel gevallen slechts een enkele keer wortelschieten, maar soms ook massaal en langdurig het botanische straatbeeld bepalen. Dankzij deze vreemde planten is de Rotterdamse flora net zo multicultureel als haar menselijke bevolking.
Na een aantal inleidende hoofdstukken waarin de rol van de mens in de verspreiding van planten centraal staat, bespreekt het boek een dertigtal vreemde planten die permanent of regelmatig in Rotterdam voorkomen. Van elke soort is een foto afgebeeld die samen met informatie over uiterlijk, bloeitijd en groeiplaats het herkennen en vinden van de plant binnen ieders bereik brengt.