Home // Publicaties // Rapporten en notities

Jaarlijks publiceert bSR vele tientallen rapporten en notities voor opdrachtgevers. Een groot deel hiervan is niet openbaar, maar een aantal wel. Een selectie daarvan vindt u hieronder.

2020

Monitoring duizendknoopbestrijding havengebied 2020; Op weg naar een duizendknoopvrije haven! R.W.G. Andeweg & N. de Zwarte. bSR-rapport 425.

2019

Roofvogels en uilen in Rotterdam 2018. S.D. Elzerman & A. de Baerdemaeker. bSR-notitie 1763.

Stagerapport biodiversiteit op groene daken, Eva Drukker & bSR

2018

Notitie 1588 Project wildcamera Rotterdam

 
2016

Rapport 307 Monitoring pilot mozaïek maaien Rotterdam Zuid 2016

 
2014

Rapport 236- Omgaan met vossen in Rotterdam

Advies overgenomen door Adviescommissie Stadsnatuur en Dierenwelzijn Rotterdam en aangeboden aan het college van B&W Rotterdam

2013

Rapport 123 - Visfauna Blauwe verbinding Rotterdam

Rapport 232 - Monitoring Kralingse Bos 2013

2012

Rapport 181 - Gierzwaluwtelling Leiden

2011

Rapport 195 - Meetnet Zuiderpark resultaten 2011
Rapport 176 - Stadsvossen in Rotterdam
Rapport 171 - Rotterdamse Orchideeën 2010
Rapport 170 - Ecologische waarden op drie groene daken in Rotterdam
Rapport 166 - Stadsduiven in Rotterdam - inventarisatie 2010
Rapport 162 - Broedvogels Kralingse Bos 2010
Notitie 2012122 - Groene daken als leefgebied voor wilde bijen

2010

Rapport 163 - Meetnet Zuiderpark - resultaten 2010
Rapport 135 - Dagvlinders en beheer - effecten van maaibeheer op de dagvlinders van Rotterdam

2009

Rapport 150 - Meetnet Zuiderpark - resultaten 2009
Rapport 136 - Broedvogels van de Hoekse Bosjes - Resultaten inventarisatie 2009
Rapport 110 - Winterwatervogels in Kaart - telresultaten 1999-2007

2008

Rapport 119 - Meetnet Zuiderpark - resultaten 2008

2007

Rapport 95 - Meetnet Zuiderpark - resultaten 2007

2006

Rapport 62 - Vleermuizen in Rotterdam - een overzicht van de periode 1998-2005

2004

Rapport 35 - Voorlopige atlas dagvlinders, libellen en sprinkhanen Rotterdam