Home // Publicaties // Publicaties

Stadsnatuur Maken / Making Urban Nature

Stadsnatuur Maken is een inspiratie- en voorbeeldboek voor natuurinclusief ontwerpen in de Noordwest-Europese stad. Het boek is tweetalig uitgegeven.

Het boek roept op tot het integreren van natuur in het ontwerp van gebouwen en stedelijke buitenruimten en het geeft daarbij praktische voorbeelden en ontwerphandreikingen. De stad is een rijke biotoop met een grote biodiversiteit. Veel dier- en plantensoorten komen inmiddels meer in de stad voor dan in het buitengebied. 

De auteurs (Niels de Zwarte als hoofd bSR en Piet Vollaard en Jacques Vink als architecten) zien natuur als een integraal onderdeel van het stedelijke organisme en als zodanig van belang voor de leefbaarheid van de stad. Natuurinclusief ontwerpen is een pionierspraktijk, en pas recent onderdeel van de stadsplanning. Vanuit verschillende invalshoeken; de theorie van ecologie en biodiversiteit, stadsgebonden soorten, stedelijke biotopen en onderhoud van stadsnatuur worden in deze publicatie aan de hand van inspirerende en praktische voorbeelden besproken. 

In dit boek is veel kennis gebruikt die bSR de afgelopen 20 jaar heeft opgedaan. Natuurinclusief ontwerpen is een van de onderwerpen waar het bureau zich graag mee bezig houdt. Ontwerpers, architecten, projectontwikkelaars, woningbouwcoöperaties en beleidsmakers werken op dit punt samen met Bureau Stadsnatuur. Ook interesse?

Het boek is verkrijgbaar in de museumwinkel van Het Natuurhistorisch, in iedere boekhandel, online bij allerlei winkels in binnen- en buitenland en uiteraard ook bij de uitgeverij zelf.

Straatgras

Bureau Stadsnatuur brengt sinds 2000 regelmatig een nieuwsbrief uit met daarin gevarieerde onderwerpen, waaronder resultaten van onderzoek, bijzondere waarnemingen, uitgevoerde projecten en uiteraard de flora en fauna van Rotterdam. Sinds 2009 is deze nieuwsbrief onderdeel geworden van het tijdschrift Straatgras. Dit is een uitgave van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. De inhoud bestaat uit actueel museumnieuws, achtergronden bij tentoonstellingen, reisverslagen, aanwinstenverslagen en andere natuur(historische) bijdragen. Straatgras is een kwartaaluitgave.
Via het menu rechts op deze pagina komt u bij de inhoud van Straatgras.

Rapporten en notities

bSR publiceert de resultaten van de onderzoeken in diverse rapportages en notities. In de afgelopen jaren zijn er tal van rapporten verschenen over een scala van onderwerpen, waaronder monitoringen en in het kader van (stads)natuurmeetnetten en vleermuizenonderzoeken op diverse locaties. Ook zijn verschillende rapportages bij ontheffingsaanvragen voor de Flora- en faunawetontheffingen verzorgd. De notities die verschenen zijn vooral verslagleggingen van de wat kortere projecten als (verkennende) onderzoeken in het kader van de Flora- en faunawet (de zogenaamde quick scans) en diverse adviezen. 

Stadsecologische reeks

De Stadsecologische Reeks (SER) wordt uitgegeven door het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Deze serie heeft de natuur in stedelijke en industriële omgeving als onderwerp en richt zich op een breed publiek.