Home // Publicaties // Overige publicaties

Hieronder volgt een lijst van publicaties in tijdschriften en periodieken van bSR-medewerkers. Enkele ervan kunt u downloaden door op de titel te klikken.

Baerdemaeker, A. de, M.A.J. Grutters, W. Moerland, G. Bakker, R.G.W. Andeweg & N. de Zwarte. Weten wat er leeft in stad en haven: stadsecologie in Rotterdam. De Levende Natuur 117(4): 145-150 (pfd met complete literatuurlijst).

Baerdemaeker, A. de. 2015. Vleermuisopvang en rabiës. VLEN nieuwsbrief 74, juni 2015 (pdf).

Baerdemaeker, A. de. 2015. Steenmarters rukken op naar het westen. Dierplagen informatie 2015 (2) (pdf).

Grutters, M.A.J. 2014. De kiezelsprinkhaan en andere sprinkhanen op spoorterreinen. Entomologische Berichten 74 (1-2): 13-20.

Baerdemaeker, A. de & N. de Zwarte. 2014. Hoe beheer je een stadsvos? Dierplagen 1 (22-25) (pdf)

Baerdemaeker, A. de & M. van den Ouden. 2013. Een Sperwer Accipiter nisus is niet geknipt als kooivogel. Takkeling 21 (3) (pdf).

Baerdemaeker, A. de, S.D. Elzerman, N. Venema & M. Colley. 2012. Eurasian Wigeon Anas penelope a new species for The Gambia. Malimbus 34 (pdf).

Baerdemaeker, A. de 2012. Grote Aalscholvers Phalacrocorax carbo carbo in Nederland: minder zeldzaam dan gedacht? Sula 25(1) (pdf) (zie ook website NZG: www.zeevogelgroep.nl)

Baerdemaeker, A. de & S. Elzerman 2011. De betekenis van vleermuizen als prooi van dagroofvogels. Zoogdier 22(2) (pfd)

Elzerman, S & A. de Baerdemaeker 2010. Laatvlieger Eptesicus serotinus als prooi van Sperwer Accipiter nisus. Takkeling 18(3) (pdf

Grutters, M.A.J. 2014. De kiezelsprinkhaan en andere sprinkhanen op spoorterreinen. Entomologische Berichten 74 (1-2): 13-20

Grutters, M.A.J., R. Versijde, W.H. Bakker, D. Groenendijk & J.H. Bouwman 2010. Nieuwkomer op het spoor: de Kiezelsprinkhaan sphingonotus caerulans in nederland (orthoptera: acrididae). Nederlandse faunistische mededelingen 34

Grutters, M.A.J. 2010. Vlinders in de Rotterdamse Haven. Vlinders 25(4) (pfd

Bakker, G. & R. Hofland 2007. The Veracruz 'River of raptors'. Dutch Birding 29(5)  

Achterkamp, B. & F. Brekelmans 2005. Het Zuidelijk spitskopje Conocephalus discolor in Zuid-Holland. Natura 2005(4):121 

Andeweg, R. 1997. De verwildering van Ailanthus altissima (Mill.) Swingle (Hemelboom) in Rotterdam. Gorteria 23(4)

Andeweg, R. 2000. Muurplanten in de stad. De Levende Natuur 101(6) 

Andeweg, R., F. Brekelmans & B. de Knegt 2001. Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. (Noordse streepvaren) gevonden in Rotterdam. Gorteria 27(2/3) 

Brekelmans, F. 2001. Kranswieren van Rotterdam. Nieuwsbrief Kranswieren, 5(10):7-8. 

Bruinsma, J. & F. Brekelmans 2002. Watervegetaties ten zuidwesten van Weert. Enige floristische en fysisch-chemische notities. Natuurhistorisch Maandblad 91(2)

Bruinsma, J., F. Brekelmans & T. Teeuwen 1999. De watervegetatie in het Roukespeelven 1994-1998. Natuurhistorisch Maandblad 88(4) 

Epe, M.J. 2001. Natuur in de Rotterdamse haven. Natura 2001(4) 

Reumer, J.W.F. & R. Andeweg. 1998. Flora and fauna of an inner-city waste-land in Rotterdam, The Netherlands. Deinsea 4 

Reumer, J.W.F. & M.J. Epe (eds.). 1999. Biotope Mapping in the Urban Environment. Deinsea 5