Home // Over ons // Stageopdracht

Stageopdracht: biodiversiteit op daken

Foto: (c) Dakakker/Luchtsingel Rotterdam

Bureau Stadsnatuur is een onderzoeks- en adviesbureau gespecialiseerd op het gebied van ecologie in stedelijke omgeving, onderdeel van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam.

Er is grote vraag naar manieren om in urbaan gebied maatregelen te treffen voor biodiversiteit. Naast het feit dat de stad tegenwoordig een grotere diversiteit aan biotopen kan bieden dan het landelijk gebied, heeft het realiseren van groen in de stad vele andere voordelen. Dit resulteert in de trend om daktuinen aan te leggen. Er is echter nog maar weinig bekend over de biodiversiteit op daktuinen; welke soorten kunnen de hoogtesprong van enkele tientallen meters maken, wat voor beplanting heeft potentie op een dak, en welke factoren sturen biodiversiteit op een dak?

Bureau Stadsnatuur wil graag meer weten over de rol die daktuinen spelen voor biodiversiteit. Hiervoor bieden we een stageopdracht aan. Samen met ecologen van Bureau Stadsnatuur voer je een literatuur- en veldonderzoek uit in bijvoorbeeld Rotterdam, maar eventueel ook daarbuiten. We willen graag een publicatie maken over dit onderwerp, waar je medeauteur van zult worden. Daarnaast is er de mogelijkheid om mee te lopen met de overige ecologen van bSR, bijvoorbeeld in vleermuisonderzoek of inventarisaties in de Rotterdamse haven. Afhankelijk van wat je wil leren is er veel mogelijk, in overleg. De opdracht kan worden afgestemd op de eisen die vanuit je opleiding worden gesteld.

Studeer je biologie of bos- en natuurbeheer (of een vergelijkbare WO- of HBO-studie), heb je een goede basiskennis insecten en kun je hier zelfstandig veldwerk in uitvoeren? Dan zijn we naar jou op zoek! Het onderzoek loopt inmiddels, en we zoeken nog een stagiair voor veldwerk voor dit onderzoek tussen april en augustus 2019.

We kunnen je een vaste vergoeding voor reiskosten bieden. In het centrum van Rotterdam (Museumpark) staat een bureau voor je klaar, maar veldwerk mag (ook) in andere steden worden uitgevoerd.

 

Interesse? Mail Rens de Boer, deboer(at)bureaustadsnatuur.nl, of bel: 010-2660417.