Home // Over ons // Nieuws
14.09.15 Leeftijd: 6 yrs

Een actuele cursus natuurwetgeving op maat!


Maakt u ruimtelijke plannen of werkt u in de buitenruimte? Dan heeft u vrijwel zeker met de groene wetgeving ofwel natuurwetgeving te maken. Deze wetgeving is complex en bovendien komt de nieuwe Wet Natuurbescherming eraan.

Nu al blijkt de toepassing van deze wetgeving regelmatig op problemen te stuiten. Grijp de huidige veranderingen aan om u nader te laten informeren!

De habitattoets, significante effecten, gedragscodes, ontheffingsaanvragen of soortenstandaards: weet u er genoeg van? Wij merken dat bij veel organisaties de implicaties van de groene wetten slechts beperkt in de werkwijze zijn geïntegreerd. Bij beheer zorgt dat voor extra werk, lastige planningen en risico’s. Ook bij afzonderlijke projecten wilt u het risico op problemen en vertraging minimaliseren. Met voldoende basiskennis zijn deze processen echter vrij gemakkelijk te sturen. Ook kunt u bijvoorbeeld beter inschatten of geadviseerd nader onderzoek reëel is.

Samen met collega-adviesbureau Ecologica biedt Bureau Stadsnatuur een op de praktijk gerichte cursus voor gevorderden aan, zoveel mogelijk toegesneden op uw vragen!
De cursussen geven duidelijkheid over wanneer en op welke manier de groene wetgeving voor uw organisatie van belang is. We richten ons primair op de soortenbescherming (huidige Flora- en faunawet) en gebiedsbescherming (huidige Natuurbeschermingswet) in het kader van ruimtelijke projecten en beheer. Maar ook andere aspecten komen aan bod, zoals de regels voor bossen (huidige Boswet), WABO en het NNN (voorheen EHS). De cursussen onderscheiden zich door een kleinschalige en flexibele opzet en een praktische insteek. De groepen zijn klein. Bovendien is het geen puur juridisch verhaal, maar komt echt de praktijk aan bod. De informatie en casussen zijn mede gebaseerd op uw persoonlijke inbreng.

De cursus is praktijkgericht, bevat casussen en er is veel ruimte voor discussie. Dit is bedoeld voor mensen die al langer met de natuurwetgeving aan de slag zijn.

U krijgt van ons een map met naslagwerk, presentaties en praktische zaken digitaal op CD, plus een certificaat van deelname. Voor koffie, thee en lunch wordt gezorgd.

De cursussen worden gegeven in Rotterdam, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam

Gevorderdencursus natuurwetgeving algemeen (1 dag): 26 januari en 18 februari 2016

(kosten: €495 ex BTW)

Aanmeldingen gaan via bureau Ecologica, zie voor contactgegevens deze link.

Geef uw naam, organisatie en gewenste cursus door. U ontvangt vervolgens een volledig aanmeldingsformulier. 

Download hier de folder. De cursussen gaan alleen door bij voldoende aanmeldingen. Wilt u een cursus liever in company? Dat is ook mogelijk, neem contact op voor de mogelijkheden!