Home // Flora en Fauna // Zoogdieren

Zoogdieren

In Rotterdam zijn 36 soorten zoogdieren vastgesteld. De Bever is hier (nog) niet bij opgenomen omdat van deze soort tot op heden alleen een dood exemplaar in de Nieuwe Maas is aangetroffen (zie dit artikel in Straatgras). De eerste levende Bever laat dus nog even op zich wachten. Een soort die intussen alweer verdwenen is, is de Eekhoorn. Een kleine populatie, vermoedelijk ooit eens uitgezet, leefde in het Kralingse Bos. Ergens in de loop van de jaren ’80 en ’90 zijn deze zachtjes aan verdwenen. Veel informatie is er niet over bekend.

Zeezoogdieren

Grijze zeehonden (Halichoerus grypus)
Grijze zeehonden (Halichoerus grypus)

Omdat Hoek van Holland en het havengebied met Nieuwe Waterweg ook tot Rotterdam behoren bevat de Rotterdamse soortenlijst ook enkele zeezoogdieren. De meest opvallende hiervan was een Beloega (dolfijnachtige) die in 1966 door de Rijn naar Bonn zwom en op 16 juni door de Nieuwe Waterweg de Noordzee weer op ging. Van recentere datum was de Bultrug die op 14 augustus 2012 opdook voor de Maasvlakte was overigens minstens zo spectaculair. Zeezoogdieren die met grote regelmaat te zien zijn vanaf de stranden van de Maasvlaktes zijn de Bruinvis, Gewone zeehond en Grijze zeehond. Het Papegaaienbekeiland in de Nieuwe Waterweg wordt door beide soorten zeehonden gebruikt als rustplaats, en geregeld worden hier tot tientallen dieren gezien.

Grondgebonden zoogdieren

Veldmuis (Microtus arvalis)
Veldmuis (Microtus arvalis)

In Rotterdam komen zeven soorten muizen en drie soorten spitsmuizen voor. De Zwarte rat is mogelijk in Rotterdam verdwenen, maar volgens sommige ongediertebestrijders zouden er nog enkele kleine populaties in het havengebied verblijven. Kleine zoogdieren zoals muizen zijn lastig waar te nemen. Ze houden zich schuil in de vegetatie en zijn vaak ’s nachts actief. Ze kunnen worden onderzocht door ze te vangen met muizenvallen of door schedels en botjes uit de braakballen van uilen te peuteren. Bureau Stadsnatuur past beide methoden toe. Onderzoek met vallen wordt meestal toegepast om beschermde zoogdieren zoals de Waterspitsmuis vast te stellen. Deze gevoelige soort is recent slechts eenmaal levend waargenomen binnen Rotterdam. Meer lezen kan op deze pagina en dit artikel over kleine zoogdieren in het Zuiderpark (pdf).

Stadsvossen

De Vos heeft het stedelijk gebied van Rotterdam in de afgelopen jaren vanuit het duingebied bij Hoek van Holland weten te bereiken. Inmiddels zijn er verschillende waarnemingen van Vossen met jongen in het Kralingse Bos en op diverse andere plekken in de stad. Ten zuiden van de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas heeft de Vos nog geen vaste voet aan de grond weten te krijgen. Meer lezen over de Vos in Rotterdam kan in dit artikel in Straatgras over stadsvossen (PDF) en dit rapport over de vos in Rotterdam.

Vleermuizen

Rosse vleermuis (Nyctalus noctula)
Rosse vleermuis (Nyctalus noctula)

Vleermuizen zijn waarschijnlijk de best onderzochte groep zoogdieren in Rotterdam. Bureau Stadsnatuur trekt er ieder jaar weer vele nachten op uit om voor allerlei grote en kleine onderzoeken op zoek te gaan naar vleermuizen. Rotterdam kent tien soorten, waarbij de Gewone dwergvleermuis de algemeenste is. Zeldzaamheden in Rotterdam zijn de Tweekleurige vleermuis en de Kleine dwergvleermuis. Van die laatste is tot op heden slechts één waarneming gedaan, op de Maasvlakte in 2012. Meer lezen over vleermuisonderzoek kan op deze pagina.

Andere op Rotterdams grondgebied voorkomende soorten zijn slecht onderzocht. Konijnen en Hazen zijn algemeen en opvallend, maar gerichte tellingen zijn niet voorhanden. Mollen worden misschien weinig gezien, maar de hopen die ze creëren des te meer. De soort ontbreekt alleen in het stenige centrum van de stad. Kleine marterachtigen zoals Bunzing en Hermelijn zijn lastig waar te nemen, maar worden soms toevallig waargenomen. Reeën hebben Rotterdamse bodem inmiddels bereikt, maar hoeveel het er zijn en waar ze zitten is niet bekend. En dat de Egel algemeen voorkomt blijkt wel uit het aantal platgereden exemplaren in de gehele gemeente. Vooral ook in groene woonwijken worden ze gevonden.