Home // Flora en Fauna // Vogels

Vogels

In Rotterdam zijn sinds 1800 tenminste 339 soorten vogels waargenomen. Het gaat hierbij om alledaagse vogelsoorten in de achtertuin, zoals Heggenmussen en Houtduiven, om wintergasten, zoals de Koperwiek, maar ook om echte zeldzaamheden, zoals de in 2012 ontdekte Bonte stern langs de Nieuwe Waterweg. De Maasvlakte is al sinds de aanleg een belangrijke attractie geweest voor vogelkijkers in West-Nederland omdat er ieder jaar weer zeldzame vogels opduiken. Voorbeelden zijn een Sneeuwuil in 1992, een Monniksgier in 2000, een Woestijnvink in 2003, een Arendbuizerd in 2013 en een Steppeklapekster in 2014.

Broedvogels

Binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam komen 107 inheemse vogelsoorten tot broeden. Hieronder bevinden zich ondermeer zeven soorten roofvogels, tien soorten eenden en ganzen, vier soorten meeuwen, drie soorten uilen en 57 soorten zangvogels. 

Roofvogels

Slechtvalk (Falco peregrinus)
Slechtvalk (Falco peregrinus)

Van de roofvogels is de vestiging van de Slechtvalk vanaf 2000 toch nog wel de meest spectaculaire ontwikkeling te noemen. Niet alleen omdat deze vogel adembenemende duikvluchten maakt, of omdat de populatie en enorm herstel heeft laten zien sinds de jaren tachtig, maar vooral ook omdat de valken midden in de stad en industrie tot broeden weten te komen (zie dit artikel uit Straatgras). De Havik blijft momenteel nog wat achter in Rotterdam en broedt onregelmatig op de rand van de gemeente. Dat er voor deze soort wel kansen in de stad liggen, blijkt wel uit het succes dat de Sperwer in het stedelijk gebied heeft. 

Vogels in de winter

Waterral (Rallus aquaticus)
Waterral (Rallus aquaticus)

In de winter biedt Rotterdam onderdak aan vele duizenden watervogels die in de Rotterdamse wateren voedsel en rust vinden (zie ook dit bSR-rapport over winterwatervogels (PDF)). De grootste aantallen vinden we op de grote waterpartijen, zoals de Kralingse Plas, de Zevenhuizerplas, de Bergse plassen, de Nieuwe Maas en in het havengebied. Maar het kan ook zo zijn dat watervogels honderden kilometers vanuit Scandinavië naar Rotterdam vliegen om in een oude singel in de binnenstad te overwinteren op een menu van broodkorsten. Ieder winter kleurt het water van de Waalhaven elke avond wit van de meeuwen die op het wateroppervlak de nacht doorbrengen. Het gaat hierbij om tienduizenden exemplaren, maar een echte telling heeft tot op heden nooit plaatsgevonden.