Home // Flora en Fauna // Flora en Fauna Rotterdam

Flora en Fauna van Rotterdam

In Rotterdam worden continu gegevens verzameld over het voorkomen van flora en fauna. bSR levert daarin een flinke bijdrage, daarnaast zijn er de diverse in Rotterdam actieve natuurverenigingen, vrijwilligers en vele stadsbewoners die regelmatig waarnemingen doorgeven aan bSR. 

Momenteel worden van de verschillende soortgroepen lijsten gemaakt die via deze website te raadplegen zullen zijn. De soortenlijst van de Rotterdamse vlinders is al gereed. Via onderstaande links aan de rechterzijde van deze pagina komt u bij de pagina over vlinders, waar deze lijst in pdf-formaat is te raadplegen. Ook de andere soortgroepen vindt u via deze links.